Mga Bayani sa Bibliya

Juan
Ang Anak ng Kulog
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Ester
Ang Reyna ng Katapangan
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Samson
Ang Alamat
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Rut
Ang Matalinong Balo
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Noe
Ang Kapitan
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Jose
Ang Mapanaginipin
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Adan at Eba
Ang Mga Ninuno
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Hesus
Ang Leon ng Huda
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Daniel
Ang Matalinong Propeta
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Moises
Ang Tagapagbigay ng Batas
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Maria Magdalena
Ang Manlulusob ng Libingan
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Dabid
Ang Mangingitil ng mga Higante
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Maria
Ang TAGAPANGALAGA
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
PABLO
ANG BIYAHERO
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya
Pedro
BILANG TAPYAS NG BATO
Mga Bayani sa Bibliya
Mga Bayani sa Bibliya