Heroes: Mga Sulatin

Itinatampok

Latest Posts

Tinatawag namin ang mga babae na "maganda sa loob at labas" kapag iniisip namin na sila ay may parehong magandang hitsura at kasiya-siyang karakter. Sa Bibliya, si Esther ay isang halimbawa nito.
Heroes: Arrow Up