IDOWNLOAD NA ANG PINAKAMAHUSAY NA BIBLE TRIVIA GAME NGAYON!

Gawing kaaliw-aliw ang pag-aaral ng Bibliya sa pamamagitan ng Bible trivia game na ito. Libre lamang ito! Idownload na!

IDOWNLOAD NA ANG PINAKAMAHUSAY NA BIBLE TRIVIA GAME NGAYON!

Gawing kaaliw-aliw ang pag-aaral ng Bibliya sa pamamagitan ng Bible trivia game na ito. Libre lamang ito! Idownload na!

Mag-enjoy sa interaktibong Bible quiz na ito ng Heroes:

Magaan at masaya itong laruin!

Gaano mo kaalam ang Bibliya? Sagutin nang tama ang mga tanong upang madagdagan ang iyong puntos (XP).

Mag-ingat! dahil maaari kang magtagal sa bawat maling sagot na magagawa.

Pero huwag mag-alala.

Mayroong 9 special effects na tutulungan kang mapabilis ang iyong paglalaro.

Sa pagkakaroon ng mas maraming XP, mas maraming karakter din ang iyong mabubuksan.

Idownload at laruin na ang Heroes!

HEROES: THE BIBLE TRIVIA GAME

POWER-UPS

Mangalap ng manna mula sa bawat tamang sagot at gamitin ito upang makagamit ng special effects na tutulong mapabilis ang iyong pagsagot sa mga tanong.

KILALANIN ANG MGA BAYANI NG BIBLIYA

Gusto mo bang malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? Alamin kung paano ito ginawa ng Diyos sa mga karakter ng Bibliya sa pamamagitan ng mga kwentong ito.

Lumibot

ANG MALALAKING TANONG

Sa Bible study course na ito, tutulungan ka ng ating mga bayaning sagutin ang ilang mahihirap na tanong tungkol sa Bibliya.

SIMULAN ANG KURSO

PASILIP SA LARO

Alamin kung paano iniangat ng Heroes: The Bible Trivia Game ang sayang naihahatid ng isang Bible quiz.

MGA TAMPOK AT MGA REBYU

Mga website kung saan tampok o nirebyu ang Heroes: The Bible Trivia Game