Kategorya: MGA TESTIMONYAL

Paglalaro ng Games: Masama Para sa Mga Kabataang Kristiyano?

Noong 2018, opisyal na isinama ng World Health Organization ang “gaming disorder” sa kanilang mga klasipikasyon, na nagpausbong ng talakayan kung may negatibong impluwensiya nga ba ang video games para sa mga Kristiyano.

Dahil dito, nakasasama nga ba para sa mga kabataang Kristiyano ang paglalaro ng games?

Read More »

3 Katangian ng Isang Bayani Ayon sa Bibliya

Anu-ano ang mga katangian ng isang bayani? Malalaking kalamnan? Mga kakaibang kapangyarihan tulad ng mayroon sina Superman, Batman, at iba pang mga kathang-isip na bayani? Sa artikulong ito, tuklasin ang 3 katangian ng isang tunay na bayani ayon sa Bibliya.

Read More »

7 Paraan ng Diyos Upang Baguhin Ang Iyong Buhay

Hanggang 63.4% ng mga nasuring Kristiyano ang umaming nahihirapang labanan ang tukso ng kasalanan kung kaya’t nangangailangan sila ng espirituwal na pagbabago. Diyos lamang ang makagagawa niyan dahil sa Kanya lamang walang imposible (Lucas 1:37; 2 Mga Taga-Corinto 5:17).

Read More »

5 Pampamilyang Aktibidad na Nagtatampok ng Palarong Biblikal

Ayon sa isang pag-aaral ng Hasbro, 96% ng mga pamilya ay nagiging mas matibay kapag naglalaro ng anumang laro sa isang partikular na pagtitipon. Kaya naman, ang artikulong ito ay nagtatampok ng 5 aktibidad pampamilyang nagtatampok ng mga larong biblikal na siguradong makawiwilihan ng iyong pamilya.

Read More »

17 Pakinabang ng Pag-aaral ng Bibliya sa Pamamagitan ng Laro

Ayon sa isang pag-aaral noong 2021, ang video games ay nakatutulong kontrolin ang galit at istres. Isa ito sa mga pakinabang ng pag-aaral ng Bibliya sa pamamagitan ng laro. Ngunit bukod diyan, ano pa? Sa artikulong ito, tuklasin ang 17 sa kanila sa aspetong pangkalusugan at espirituwal. Simulan natin!

Read More »

Ilang Kabuuang Oras sa Iskrin Ang Sapat sa Mga Nakatatanda?

Sino ang nagsabing mga bata at kabataan lamang ang dapat maglimita ng kanilang oras sa iskrin? Gayundin naman ang mga nakatatanda. Ngunit ang tanong ay ilang kabuuang oras sa iskrin ang nararapat para sa kanila? Sa artikulong ito, nangalap kami ng mga impormasyon mula sa mga nangungunang pag-aaral upang masagot ang tanong na iyan, kabilang ang mga sumusunod:

Read More »

Ilang Kabuuang Oras Lamang Dapat sa Iskrin Ang Mga Tinedyer?

Bilang magulang, marahil alam mong nakasasama sa iyong tinedyer ang pagbababad sa iskrin. Kaya naman, ilang kabuuang oras nga ba ang ipinapayo para sa kanya? Sa artikulong ito, nangalap kami ng mga impormasyon mula sa mga nangungunang pag-aaral upang masagot ang tanong na iyan, kabilang ang mga sumusunod:

Read More »

14 na Pananaw Tungkol sa Pangangaral Gamit Ang Laro

Dapat bang isaalang-alang ng mga Kristyano ngayon ang mga larong online bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo? Nagtanong kami sa 14 na kilalang mga pastor, ebanghelista, ministro, at personalidad sa sosyal midya tungkol sa paksang ito.

Read More »