Nilalaman

17 Pakinabang ng Pag-aaral ng Bibliya sa Pamamagitan ng Laro

Ayon sa isang pag-aaral noong 2021, ang video games ay nakatutulong kontrolin ang galit at istres.

Isa ito sa mga pakinabang ng pag-aaral ng Bibliya sa pamamagitan ng laro. Ngunit bukod diyan, ano pa?

Sa artikulong ito, tuklasin ang 17 sa kanila sa aspetong pangkalusugan at espirituwal.

1) Nakatatanggal ng Istres Ang Mga Larong Biblikal

Heroes: Lalaking nalilibang sa paglalaro ng isang mobile game
Karapatang-ari: Canva

Ano ang sinasabi ng sikolohiya?

Ang video games ay nagbibigay ng agarang kaligayahan.

Ipagpalagay na naglalaro ka ng larong nagtatampok sa Hardin ng Eden.

Sa pagmasid sa magagandang nilalang ng Diyos, ikaw ay nabibighani at tila naglalaway na parang nais mong malasap ang mga ito nang personal.

Bakit ganito ang iyong nadarama?

Ang iyong utak ay naglalabas ng dopamine, isang neurotransmitter. Pumapasok ito sa nucleus accumbens, ang bahaging nangangasiwa sa kaluguran ng katawan1.

Paano naman kapag nanalo ka sa isang lebel ng laro?

Triumph circuit naman ang responsable rito. Ito ang bahagi ng utak na lumalaban sa istres at nagbibigay ng kaginhawahan.

Pinatutunayan ito ng mga pag-aaral.

Ang isang sarbey noong 2020 sa 1,614 na manlalaro ng video games ay naglayong matukoy kung ang mga laro sa kompyuter ay maaaring makatulong mawala ang istres. Base sa mga resulta, ang mga ito ay nakatulong sa mga manlalarong makayanan ang istres at pagod2.

Samantala, naglathala naman ang Journal of Adolescent Health ng isang pag-aaral sa 1,254 na bata mula sa 2 estado ng Amerika. Matapos maglaro ng video games, mas maraming manlalaro ang natutong kontrolin ang kanilang galit at istres3.

2) Binibigyan Ka ng Mga Ito ng Aliw at Kasiyahan

Heroes: Pamilyang nalilibang sa paglalaro ng isang mobile game
Karapatang-ari: Canva

Paano?

Sa paglalaro ng isang biblikal na laro kasama ng iyong pamilya at mga kaibigan, hindi mawawala ang tawanan, hagikhikan, o sigawan lalo na kapag naharap sa matinding hamon.

Isa pa, nasisiyahan ka sa paggalugad ng ibang mundo. Kakaibang mga nilalang sa buong paligid. Misteryosong kapaligiran. Kakaibang uri ng pamumuhay.

Sa ganitong bagay, gumaganap ka ng mga karakter na hindi mo inaakala. Halimbawa, sa paglalaro ng A Journey Towards Jesus, isa kang dakilang bayani. Tinutulungan mo si Sara na matagpuan si Hesus upang makasumpong ng kagalingan.

Bukod pa riyan, mayroon kang kalayaan at kontrol. Ang laro ay nagbibigay ng maraming opsyon ngunit kailangan mong pumili lamang ng isa. Nakasasabik matuklasan ang kahihinatnan ng iyong pagpapasya.

Ginagarantiya ito ng pananaliksik.

Noong 2015, sinuri ng Media Effects Research Laboratory ang mga karanasan ng mga tao sa video games4.

Base sa mga resulta, ang video games ay nakapagbigay-kasiyahan sa mga manlalaro.

Sa bagay na ito, nabanggit ni Mary Beth Oliver, isang propesor at direktor, na ang mga laro ay maaaring maging makabuluhan sa mga manlalaro. Ang mga ito ay kabilang sa mga pangunahing uri ng libangan tulad ng literatura at sine.

3) Nakaeensayo Ang Iyong Utak

Heroes: Aktibong utak
Karapatang-ari: Canva

Tanungin natin ang siyensiya.

Ang video games ay nakapagpapalaki ng iyong kanang hippocampus. Ang bahaging ito ng utak ay namamahala sa mga kasanayang biswal-espasyal. Tumutulong ito sa pagkilala ng mga biswal at espasyal na kaugnayan ng mga bagay5.

Nangyayari ito sa paglalaro ng David vs. Goliath: A Righteous Tale. May isang bahagi kung saan nagsasanay kang tumirador ng bato upang tamaan ang target. Nahahasa nito ang iyong kasanayan sa bilis at distansya.

Bukod diyan, dinedebelop din ng video games ang pag-iisip, pangangatuwiran, at pag-alala. Itinuring ito ni Dr. Marc Palaus na perpektong sangkap sa paglinang ng iyong mga kasanayang kognitibo. At hindi mo ito namamalayan.

Dagdag pa, pinatatalas ng video games ang mga kakayahang kognitibo tulad ng bilis ng reaksyon. Nangangahulugan ito ng bilis sa pag-iisip at kasanayan sa paglutas ng mga problema.

A Journey Towards Jesus ang magandang halimbawa ng mga larong humahasa sa ganitong mga kasanayan.

Sa pagtulong kay Sara na hanapin si Hesus, kasama sa iyong misyon ang pagsagot sa libu-libong katanungan at paglutas sa mga hamon. Dahil dito, humuhusay ang iyong memorya, kritikal na pag-iisip, at pagpapasya.

Suportahan natin ng mga sitwasyonal na pag-aaral.

Ang Universitat Oberta de Catalunya sa Barcelona ay nagpalaro ng Super Mario 64 sa mga boluntaryo6.

Ang layunin nito ay gumawa ng mga istruktural na pagbabago sa kanilang mga utak, partikular sa mga bahaging may kinalaman sa pangangasiwa at memoryang espasyal.

Base sa mga resulta, nakatulong ang video games sa pagpapatalas ng kanilang pansamantalang memorya.

Ganitong resulta rin ang natamo ng Max Planck Institute for Human Development at ng Charité University Medicine St. Hedwig-Krankenhaus.

Ngunit may natuklasan silang bago. Iyon ay, ang kalusugan at pagkatao ay napabubuti ng paglalaro ng video games nang hindi bababa sa 30 minuto bawat araw.

4) Lumalalim Ang Iyong Konsentrasyon

Heroes: Babaeng nakapokus sa trabaho
Karapatang-ari: Verywell Mind

Paano ito nangyayari?

Napapansin mo ba kung paano nakatutuon ang iyong utak sa kritikal na bahagi ng iskrin kapag naglalaro ka ng isang video game? Sa pagpokus na ito, hindi na binibigyang-pansin ang hindi gaanong mahahalagang impormasyon. Ito ay tinatawag na selective visual attention.

Sa pagpokus sa bahaging ito, itinutuon mo ang iyong pansin sa mga detalye nito. Kaya naman, makaiiwas ka sa mga pagkakamali tulad ng maling pagbasa at pag-unawa ng katanungan, na nagreresulta sa maling sagot.

Isa pa, humahaba ang oras ng iyong pagkalibang. Halimbawa, ipagpalagay na nagsimula kang maglaro sa ganap na 8:00. Malalaman mo na lang makailang saglit na 11:00 na pala. Hindi mo na namalayan ang oras at hindi ka rin nabagot.

Sa ganitong lebel ng pokus at haba ng atensyon, nahahasa ang iyong kritikal na pag-iisip. Napananatili mong maging kalmado ngunit palaban sa bawat hamon.

Narito ang patunay!

Natuklasan ng Frontiers in Human Neuroscience na nahahasa ang pokus sa 1 oras ng paglalaro ng video games7.

Ang konklusyong ito ay bunga ng pagsusuri sa 29 na mag-aaral na lalaking kinabibilangan ng mga bihasa at hindi bihasa sa paglalaro.

Ang mga di-bihasang manlalaro ay may kulang na kalahating taong karanasan sa paglalaro habang ang mga bihasa ay may hindi bababa sa 2 taon.

Base sa mga resulta, mas aktibo ang utak ng mga bihasa kumpara sa mga hindi bihasa dahil mas mataas ang lebel ng kanilang pokus sa paglalaro.

5) Nahahasa Ang Iyong Kritikal na Pag-iisip

Heroes: Lalaking nag-iisip nang malalim
Karapatang-ari: Canva

Ano ang ibig sabihin nito?

Ang isang larong pangkaalaman sa Bibliya ay naglalaman ng mga nakalilitong katanungan.

Ipagpalagay na ang tanong ay “Ayon sa Mga Kawikaan, ang halaga ng isang maprinsipyong babae ay higit sa ano?” Ang mga pagpipilian ay barya, rubi, esmeralda, at mga kasabihan.

Kung hindi ka pamilyar sa talatang ito, malamang huhulaan mo ang sagot. Rubi at esmeralda ang 2 pinakamalapit na sagot.

Sa dalawang iyan, rubi ang mas mahal. At iyan nga ang tamang sagot ayon sa Mga Kawikaan 31.

Dito, nahahasa ang iyong kakayahang mag-isip nang kritikal. Kailangan lamang magbasa nang may malalim na pang-unawa dahil hindi lahat ng katanungan ay may literal na pakahulugan.

Narito ang isang sarbey.

Ang British Journal of Educational Technology ay sumuri ng 121 nakatatanda upang malaman kung paano nakahahasa ng kritikal na pag-iisip ang video games8.

Base sa mga resulta, parehong nadebelop ang kritikal na pag-iisip ng mga naglalaro at hindi naglalaro sa mga nasuring indibidwal. Ngunit lamang ang mga manlalaro talaga dahil sa eksposyur nila sa mga hamong nangangailangan ng matalinong estratehiya at kakayahang lumutas ng mga palaisipan.

6) Napupukaw ng Paglalaro Ang Imahinasyon at Pagkamalikhain

Heroes: Batang naglalarong may kostyum
Karapatang-ari: Canva

Paano?

Sa paglalaro ng isang adventure game, para kang nasa ibang mundo.

Halimbawa, ang larong Guardians of Ancora ay dinadala ka sa iba’t ibang lugar sa Bibliya upang hanapin si Hesus. Napupukaw ng magagandang istruktura at tanawin ang iyong imahinasyon.

Dahil sa makabagong teknolohiya ng grapiks at animasyon ngayon, ang iyong karanasan sa paglalaro ay nagiging makatotohanan. Para bang ikaw ay nasa aktwal na mga lugar ng iyong nilalaro.

Ang imahinasyong ito ay nagreresulta sa pagkamalikhain at pagkamaparaan. Sa pagbuo ng mga imahe, ideya, at pakiramdam sa isip, nakalilikha ka ng mga bagong kaisipan.

Halimbawa, matapos mabighani ng arka ni Noe sa iyong laro, bigla kang nagkainteres bumuo ng isang bangka gamit ang mga materyales na mayroon ka.

Pinatutunayan ito ng pananaliksik.

Isang pangkat ng mga mananaliksik ang nagsuri ng 500 12 taong gulang na bata upang diskubrehin ang kaugnayan ng video gaming at pagkamalikhain9.

Pinapanood nila sila ng isang serye ng video games, pinasulat ng mga kwento, at pinaguhit ng mga larawan. Pinagawa rin nila sila ng mga aktibidad sa selpon at kompyuter na walang kinalaman sa gaming.

Matapos maglaro ng video games, napatunayang naging mas malikhain ang mga bata.

7) Mas Gumagaling Ka

Heroes: Mga kontesero ng isang online game
Karapatang-ari: Canva

Ano ang ibig sabihin nito?

Tulad ng mga isport, ang video games ay nagtuturo ng kasipagan, disiplina, determinasyon, at pagsisikap.

Sa kaso ng Heroes: The Bible Trivia Game, upang umangat ang iyong lebel, makikipagsapalaran ka sa pagpili ng sagot sa bawat mahirap na tanong.

Ngunit sa paglalaro araw-araw, gagaling ka rin dito. Makakabisa mo rin ang mga pamamaraan at diskarte upang masagot nang mabilis ang mga tanong.

Kung mayroon kang layunin, gagawin mo ang lahat upang hindi mamatay ang apoy ng determinasyon.

Kung ipagpapalagay na nais mong maging sunod na kampeon ng anumang laro ng Heroes, hindi sapat ang araw-araw na pagsasanay na pansarili.

Kailangan mo ring subukin ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa mga kapamilya at kaibigan. Ang paggawa ng mga bagay na higit pa sa kailangan ay makatutulong sa iyong maging pinakamagaling na manlalaro.

Anong pag-aaral ang sumusuporta sa argumentong ito?

Sinuri ni Matthew Barr ang mga epekto ng komersyal na video games sa mga mag-aaral sa mataas na edukasyon10.

Hinati niya ang mga estudyante sa 2 pangkat. Ang isa rito ay naglaro ng video games sa ilalim ng kontroladong kundisyon sa loob ng 8 linggo.

Base sa mga resulta, napahuhusay ng video games ang kakayahan, kaangkupan, at pagkamaparaan ng mga estudyante sa pakikipagkomunikasyon. Nadebelop ng mga ito ang kanilang mga kasanayang panggradweyt.

8) Natututo Kang Kontrolin Ang Iyong Emosyon

Heroes: Babaeng pinakakalma ang sarili sa trabaho
Karapatang-ari: Canva

Paano?

Ang paglalaro ng video games ay nakatutulong pangasiwaan ang iyong kundisyon.

Gaanuman kabilis laruin, malaking bagay ang mga ito. Pinararanas nito sa iyo ang kaginhawahang wawaksi ng mga bagay na gumagambala sa iyo.

Sa kasamaang-palad, ang karamihan sa video games ay nag-iimbita ng agresyon at karahasan. Nag-aanyaya ang mga ito ng takot, galit, sakit, pagkabigo, at kalungkutan.

Pinakikilos nito ang iyong amygdala, ang bahaging ng utak na namamahala sa mga emosyon.

Magandang balita! Hindi ganito ang karanasan sa paglalaro ng mga larong biblikal. Bilang pang-edukasyon at espiritwal na gawain, hindi nito naaapakan ang iyong dignidad. Lalong hindi ito nang-aakit ng agresyon.

Sa halip, ipinaaalala nito ang mga aral mula kay Hesus. Isa na rito ang pagtitimpi. Ito ay nagtuturo sa iyong kontrolin ang iyong simbuyo at mag-isip nang mabuti bago tumugon o magsalita.

Patunay ang pag-aaral na ito!

Ang Boston Children’s Hospital ay sumuri ng mga batang may matinding galit at poot upang malaman kung paano nakatutulong ang video gaming sa pagkontrol ng kanilang mga emosyon11.

Ayon kay Dr. Joseph Gonzales-Heydrich, ang mga batang ito ay may mga agresibong pag-uugali. Tumatanggi sila sa psychotherapy at mga terapyutikang nagpapahupa ng galit. Ngunit lulon naman sila sa pagpapakabihasa sa mga laro sa kompyuter.

Dahil dito, sinamantala ng mga mananaliksik ang pagkakataong hayaan ang mga kalahok na maglaro ng isang video game.

Sa larong ito, kailangan nilang barilin ang mga sasakyang pangkalawakan ng kaaway habang iniiwasan ang mga barkong kakampi. Upang masukat ang tibok ng kanilang mga puso, kinabitan sila ng mga oxymeter sa mga daliri.

Kapag lumampas sa normal ang kanilang pulso, hindi nila magagawang barilin ang mga kaaway. Upang manalo sa laro, kailangan nilang manatiling kalmado.

Base sa obserbasyon, bumuti ang pulso ng mga kalahok sa bawat lebel ng laro. Natuto silang kontrolin ang kanilang mga emosyon.

9) Nahahasa Ang Iyong Kakayahang Sosyal

Heroes: Magkakaibigang naglalaro ng tablet game
Karapatang-ari: Canva

Ganito iyon.

Una, ang video game ay nagbibigay ng masaya at nakaeengganyong paraan upang kumonekta sa ibang mga tao. Sa pamamagitan ng multiplayer mode, maaari kang makipaglaro sa iyong mga kapamilya at kaibigan.

Kung ikaw ‘yong uri ng taong nasa loob ang kulo, ang pakikipaglaro sa iba ay mag-uudyok sa iyong makipagkapwa-tao. Matututo kang magbahagi ng iyong mga saloobin. Sa paglipas ng oras, di mo mamamalayang nawawala na ang iyong takot sa pakikipaghalubilo.

Pangalawa, nadedebelop ang iyong kasanayan sa pakikipagtulungan. Halimbawa, bubuo ka ng mga samahang magtutulungan para sa isang partikular na layunin.

Panghuli, nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataong mamuno. Nangangailangan ng mahusay na kasanayang sosyal ang pakikibagay sa iba’t ibang personalidad. Sa pamamagitan nito, kailangan mong panatilihing nagkakaisa ang iyong mga kasamahan sa koponan anuman ang mangyari.

Narito ang ilang pag-aaral.

Sinasalungat ni Mark Griffith, isang propesor sa Nottingham Trent University, ang karaniwang opinyong ang video games ay nanghihikayat ng pag-iisa12.

Ang isa sa kanyang mga pag-aaral ay sumuri ng isang-kapat ng 11,000 manlalaro ng video games. Base sa mga resulta, pagkonekta sa ibang mga manlalaro ang kanilang paboritong bahagi. Pinakanagustuhan nila ang pagkakataong makihalubilo at kumilala ng mga bagong kaibigan.

Sa ibang pag-aaral, 912 kalahok mula sa 45 bansa ang naglaro ng role-playing video games sa loob ng humigit-kumulang 22 oras sa isang linggo. Base sa mga resulta, napatunayang ang mga laro ay sosyal at interaktibo13.

10) Nakabubuo Ka ng Magagandang Relasyon

Heroes: Mga babaeng nalilibang sa isang mobile game
Karapatang-ari: Canva

Himay-himayin natin.

Una, ang paglalaro ng video game kasama ng iyong pamilya at mga kaibigan ay nanghihikayat ng pagkabuklud-buklod. Depende sa mga hamon ng laro, maaari kayong makaramdam ng kaba o pananabik.

Gayundin, sa pagkapanalo at pagkatalo nang magkakasama, nagkakabahagian kayo ng inyong mga karanasan. Nakatutulong itong makilala nyo ang isa’t isa, na nagpapalalim ng inyong relasyon.

Pangalawa, ang mga nakalilitong tanong at mapanghamong misyon ay nagpapalawig ng inyong kritikal at mapanuring kakayahan. Dahil dito, natututo kayong gumawa ng mga epektibong estratehiya upang manalo.

Sa tunay na buhay, ito ay nakikita sa kung paano mo pinangangasiwaan ang mga relasyon sa iyong pamilya, trabaho, at iglesya. Sa pamamagitan nito, nagagawa mong mamuno nang may tamang paghusga, matalinong pagpapasya, at madiskarteng pagpaplano.

Panghuli, sa pagganap ng karakter sa isang misyon, nagkakaroon ka ng empatiya. Halimbawa, sa larong A Journey Towards Jesus, gagawin mo ang lahat upang mapagaling ni Hesus si Sara.

Sa pamamagitan nito, nagiging sensitibo ka sa mga pangangailangan ng mga tao sa iyong paligid. Nakahahanap ka ng mga paraan upang matulungan sila sa abot ng iyong makakaya.

Patunayan natin ang puntong ito sa pamamagitan ng pananaliksik.

Sinuri ni Amanda Lenhart kung paano nakatutulong ang video games sa mga kabataang lalaking lumikha at magpanatili ng pagkakaibigan14.

Ayon sa kanyang natuklasan, lampas sa kalahati ng mga kalahok ang nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa Internet. Isang-kapat naman sa kanila ang nagbahagi ng kanilang mga impormasyong pang-ugnayan.

11) Naipahahayag Mo Ang Iyong Sarili Nang Walang Masyadong Salita

Heroes: Mga batang naglalaro sa selpon
Karapatang-ari: Canva

Ang ilang mga tao ay nahihirapang ipahayag ang kanilang mga saloobin at damdamin.

Halimbawa, sinabi ni Regan Mandryk, isang propesor sa agham ng kompyuter, na ang mga bata ay hindi nakikipagvideo chat upang makipag-usap kundi upang makipaglaro at gumawa ng anumang aktibidad kasama ng mga kaibigan15.

Ang paglalaro ay isa sa kanilang mga paraan upang ipahayag ang kanilang mga sarili. Sa paglalaro halimbawa ng Solomon’s Temple, naipahahayag nila ang pagkasabik habang nagtatayo ng mga gusali.

12) Nakaiiwas Ka sa Masasamang Bisyo

Heroes: Lalaking titigil nang manigarilyo
Karapatang-ari: Canva

Maaaring nagtatanong ka, “Hindi ba nakaaadik ang video game hanggang sa maging bisyo rin ito?”

Una, ang bisyo ay isang masamang gawi or kaugalian16. Pangalawa, kung may masasamang laro, mayroon din namang mabubuti.

Sa kabutihang-palad, dahil ang biblikal na laro ay pang-edukasyon at espirituwal, hindi nito isinusulong ang karahasan. Nagtuturo ito ng mabuting asal. Inilalayo nito ang iyong isip mula sa mga bagay na masasama at walang kabuluhan.

Dahil dito, makaiiwas ka sa pagsusugal, pag-inom ng alkohol, paninigarilyo, at iba pang bisyo.

Kung tutuusin, para ka ring may bisyo ngunit mabuting klase. Ang pagkahilig sa biblikal na laro ay nagdadala sa iyo tungo sa mabuting bagay—ang pagkakilala at paglago kay Hesus.

13) Natututo Kang Maging Isports

Heroes: Nagkakamayan
Karapatang-ari: Canva

Tulad ng lagi mong naririnig mula sa mga atleta, ang pagiging isports ay isa sa mahahalagang prinsipyo sa paglalaro.

Ganito rin naman sa video gaming. Kailangan mo ring tanggapin ang pagkatalo gaanuman ito kasakit.

Hindi sa lahat ng oras ikaw ang panalo. Minsan, kailangan mong tanggaping mayroong mas mahusay kaysa sa iyo.

Ang magandang bagay tungkol sa pagkatalo ay pinaaalalahanan ka nito tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy at pagpupursige. Pinananatili nito ang iyong kagustuhang linangin ang iyong sarili gaano ka man kahusay.

14) Dinadala Ka Patungo sa Bibliya

Heroes: Lalaking nagbabasa ng Bibliya kasama ang selpon bilang katuwang
Karapatang-ari: Canva

Ang paglalaro ng mga larong biblikal ay hindi kailanman magiging kapalit ng pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya. Gayunpaman, nanghihikayat ito ng paggugol ng oras para rito.

Halimbawa, ang isang larong pangkaalaman sa Bibliya ay naglalaman ng mga katanungang nangangailangan ng kaalaman tungkol dito. Ang malaaksyong larong biblikal naman ay nagtatampok ng mga misyon. Ang mga ito ay pawang nangangailangan ng kaalaman tungkol sa mga karakter ng Bibliya at kani-kanilang kwento.

Kung hindi mo alam ang mga pangunahing impormasyon tungkol dito, hindi mo mauunawaan ang iyong nilalaro. Kaya naman, kailangan mong buksan ang iyong Bibliya upang mahanap ang mga sagot.

Sa iyong paglalaro, napapadalas ang iyong pagbabasa ng Bibliya kaysa dati. Hinihikayat ka nitong pag-aralan pa ito nang malalim sa tulong ng isang mangangaral.

15) Nahihikayat Kang Manalangin pa Lalo

Heroes: Babaeng nananalangin
Karapatang-ari: Canva

Habang ikaw ay naglalaro, natutuklasan mo kung paano manalangin ang iyong mga paboritong karakter sa Bibliya.

Halimbawa, ang panalangin ni Hesus sa Hardin ng Getsemani ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at ganap na pagtitiwala. Sa kabila ng Kanyang pagiging Diyos, humingi pa rin Siya ng gabay mula sa Ama.

Si Daniel ay isa pang mapanalangining tao. 3 beses siya kung magdasal araw-araw hanggang sa kinaiinisan na siya ng ilang mga tao, na kalaunan ay nanloko sa kanya.

Gayunpaman, ang kaugaliang ito ay nakatulong sa kanya. Ito ang naging susi upang maipaalala niya kay Haring Nabucodonosor ang kanyang panaginip. Sa tulong ng pananalangin araw at gabi, nagawa niya itong bigyan ng banal na kahulugan.

Ang mga ito at marami pang ibang karakter sa Bibliya ay nagpakita ng tamang halimbawa ng pananalangin. Hinihikayat ka nilang maging masipag dito.

16) Lumalalim Ang Iyong Pananampalataya sa Diyos

Heroes: Pamilyang nag-aaral ng Bibliya
Karapatang-ari: Canva

Sa paglalaro ng larong biblikal, para kang bumabyahe sa mga kwento ng mga tapat na propeta, hari, pinuno, at iba pa sa Bibliya.

Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalalang sila rin ay nakaranas ng hirap at ginhawa tulad natin ngayon. Ngunit ang nagpalakas sa kanila ay ang kanilang pananampalataya sa Diyos.

Isang halimbawa nito si Job. Hindi lamang siya nagdusa mula sa matinding sakit kundi nawalan din ng pamilya at kayamanan. Tinutukso pa siya ng kanyang mga kaibigan. Pinaniniwala nila siyang kagagawan niya ang lahat ng kahirapang nararanasan niya.

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kailanman kinuwestiyon o sinisi ni Job ang Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nanghina. Alam niyang ito ay isa lamang subukan ng karakter. Di nagtagal, gumaling siya mula sa kanyang karamdaman, nagkaroon ng higit pang kayamanan, at nagkaroon ng mas marami pang mga anak.

Sa bagay na ito, mapatutunayan mo ang katapatan ng Diyos kahit na hindi umaayon ang mga bagay. Kaugnay nito, lumalalim ang iyong pananampalataya sa Kanya. Anuman ang mangyari, kampante ka sa Kanyang piling.

17) Nagiging Interesado Kang Maglingkod

Heroes: Lalaking nangangaral sa simbahan
Karapatang-ari: Canva

Sa paglalaro ng larong biblikal, nakasisilip ka sa ministeryo ni Hesus sa mundo.

Nasasaksihan mo kung paano Niya pinangalagaan ang mga maysakit. Nakikita mo rin Siyang magturo ng mga aral mula sa Banal na Kasulatan. Gayundin, nasasaksihan mo kung paano Niya sinanay ang Kanyang mga alagad para sa pangangagral.

Ang mga ito at marami pang iba ay nagbibigay-inspirasyon sa iyong maging aktibo sa paglilingkod sa iglesya.

Dahil dito, hindi ka makukuntento nang nakaupo lamang upang umawit at makinig ng mga sermon. Nanaisin mong lumahok sa anumang programang tugma sa iyong mga interes. Sa ganitong paraan, magagamit at madedebelop mo ang iyong mga kakayahan at talento.

Ang pagkukusang ito ay makatutulong nang malaki sa iglesya. Sa paggamit ng iyong mga kaloob, magbibigay ang Diyos ng mga pagkakataon sa iyong maglingkod sa mas marami pang tao. Malaking bagay ito sa pagpapabilis ng pagpapalaganap ng Kanyang ebanghelyo.

Ano Ang Iyong Saloobin?

Ano ang iyong mga natutuhan mula sa 17 benepisyo ng paglalaro ng mga larong biblikal? Sa alin ka pinakanakaugnay.

Gayundin, ano pang mga siyentipiko at espiritwal na pakinabang ang naiisip mo?

Ibahagi ang iyong mga saloobin sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba.

 1. Kabir L., 2021, Healthy Gamer []
 2. Elizabeth Scott, 2020, Verywell Mind []
 3. Science Daily, 2007 []
 4. Matt Swayne, 2015, Penn State University []
 5. Hannah Nichols, 2023, Medical News Today []
 6. Chrissy Sexton, 2023, Earth []
 7. Neuroscience, 2023 []
 8. British Journal of Educational Technology, 2011 []
 9. Linda Jackson, Edward Witt, et al., 2012, Science Direct []
 10. Matthew Barr, 2017, Research Gate []
 11. Boston Children’s Hospital, 2023 []
 12. Bryan Lufkin, 2020, BBC Worklife []
 13. Helena Cole at Mark D Griffiths, 2007, National Library of Medicine []
 14. Amanda Lenhart, 2015, Pew Research Center []
 15. CBC News, 2020 []
 16. Tagalog Dictionary []
IPAALAM SA IBA ANG ARTIKULONG ITO
ALAMIN ANG PINAKABAGONG BALITA
Search

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *