MGA BAGONG POST

Marahil ay narinig mo na ang Hope Channel. Pero alam mo bang partner ito ng Heroes: The Bible Trivia Game? Anong papel ang ginagampanan nito? Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang mga sumusunod: Hope Channel at ang misyon, organisasyon, saklaw, at mga programa nito Ang mga tungkulin at programa sa pakikipag-ugnayan nito sa Heroes
Marahil ay narinig mo na ang Hope Channel. Pero alam mo bang partner ito ng Heroes: The Bible Trivia Game? Anong papel ang ginagampanan nito? Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang mga sumusunod: Hope Channel at ang misyon, organisasyon, saklaw, at mga programa nito Ang mga tungkulin at programa sa pakikipag-ugnayan nito sa Heroes