Nilalaman

Ano Ang Heroes Ambassadors Program at Ano Ang Gawain Nito?

Ano ang Heroes Ambassadors Program? Ano ang layunin nito? Paano mapabilang dito?

Iyan ang ating tatalakayin sa artikulong ito.

Ngunit kilalanin muna natin ang 2 pinuno ng programang ito.

Kilalanin Sina Bruno at Roenna

Bruno Menezes

Heroes: Sina Bruno at Vanessa Menezes

Ang personal niyang bakgrawnd

Si Bruno ay naninirahan sa Estados Unidos kasama ng kanyang asawang si Vanessa at anak na si Noah.

Musika ang kinuha niyang batsilyer na digri mula sa UniSantanna sa São Paulo sa Brasil. Kumuha rin siya ng Master of Divinity (MDiv) sa Andrews University sa Michigan sa Estados Unidos.

Gamit ang edukasyong ito, siya ay nagsimulang magpastor sa mga simbahan noong Mayo 2021. Kabilang sa mga ito ang Nova Semente Seventh-day Adventist Church sa Brasil at St. Joseph On the Way SDA Company sa EU.

Nagsulat din siya ng mahigit 40 kanta at nagrekord ng 2 album ng CD kasama ang isang grupo ng mga mang-aawit at dalawa pa kung saan siya ang soloista.

Musikerong pastor ikanga!

Ang kanyang tungkulin sa Heroes Ambassadors Program

Ang pagkakasangkot ni Bruno sa Heroes ay nagsimula nang ipakilala ito sa kanya ni Sam Neves, ang may-akda ng laro, mga taon na ang nakalipas.

Bilang interesado rin naman, naglaan siya ng kanyang oras at kagamitan para isulong at suportahan ang laro bilang isang embahador.

Nakipag-ugnayan siya sa ilang musikero at kilalang personalidad bilang sila ang may malaking impluwensya sa lipunan ngayon dahil sa sosyal midya, paliwanag niya.

Matapos makipag-ugnayan sa kanila, nag-iskedyul siya ng mga panayam kung saan pinadalhan niya sila ng maiikling bidyo, mga kagamitang panlathala, at iba pang mga pag-aaring promosyonal ng Heroes.

Sa paggawa nito, nais niyang maunawaan nila ang likas ng laro at ang layunin nitong ilapit ang mga tao, lalo na ang kabataan, sa Bibliya.

Roenna Sintos

Heroes: Sina Roenna at Ace Sintos

Ang kanyang personal na bakgrawnd

Galing sa Pilipinas, si Roenna ay isang mapagmahal na asawa kay Ace at mapagkalingang ina sa 2 anak.

May digri sa agham pampulitika, nagsimula ang kanyang karera sa isang lokal na pamahalaan. Nanatili siya roon sa loob ng maraming taon.

Sa kasamaang-palad, dahil sa mga kadahilanang pang-ekonomiya, huminto siya at nagpasyang magtrabaho sa ibang bansa kasama ng kanyang asawa. Habang naghihintay sa pagproseso ng kanilang mga dokumento, pumasok muna siya sa isang trabahong online para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan.

Ngunit nakalulungkot na naapektuhan ng trabahong ito ang kanyang kalusugan, dahilan upang magpaliban siya. Napilitan tuloy ang kanyang asawang umalis din sa trabaho para alagaan siya.

Kinalaunan, bumuti rin ang kalagayan ni Roenna kaya ipinagpatuloy ang kanyang trabaho sa pagtuturo. Ngunit hindi niya alam na ang Diyos ay lihim na kumikilos upang dalhin siya at ang kanyang asawa sa Kanyang misyon ng pag-eebanghelyo.

Paano?

Nakatanggap si Ace ng panawagang magtrabaho sa midya ng simbahan. Nakikitang nasisiyahan siya rito, naengganyo rin si Roennang suportahan at samahan ang asawa.

Paano na ang kanilang planong magtrabaho sa ibang bansa? Sa maniwala ka o sa hindi, ang pangunguna at pagkalinga ng Diyos sa kanila ay sapat upang magdesisyon silang magtalaga na lamang nang buong-puso sa gawaing ito.

Ang kanyang gampanin sa Heroes Ambassadors Program at Digital Evangelism Initiative

Kasama ng kanyang asawa sa ministeryo ng midya, pinangangasiwaan ni Roenna ang Digital Evangelism Initiative (DEI) Philippines, partikular ang Pastoral Care Unit (dating Community Management Unit).

Sa Heroes naman, isa siya sa mga pinuno at tagapamahala ng Ambassadors Program. Nanghihikayat siya ng mga taong sasali, tinuturuan sila sa mga dapat gawin, at sinasanay silang maging epektibong mga embahador ng laro.

Ang Heroes Ambassadors Program

Heroes: Babaeng pinapakita ang kanyang mobile game sa mga kaibigan

Ano ito?

Sa diplomatikong termino, ang embahador ay isang ahente ng pinakamataas na ranggong iniatas para sa isang dayuhang pamahalaan bilang kinatawan ng kanyang sariling pamahalaan1.

Sa pangkaraniwang lenggwahe naman, ito ay isang awtorisadong kinatawan o mensahero ng isang kumpanya, produkto, serbisyo, o konsepto.

Marahil may ideya ka na kung ano ito sa pananaw ng Heroes—isang taong kumakatawan at nagtataguyod ng laro upang mapalawak ang sakop nito.

Ganito rin ang sinasabi ni Roenna sa kanyang depinisyon ng Heroes Ambassadors Program. Ito raw ay isang komunidad ng mga taong handang makibahagi sa pagsulong ng naturang laro.

Paano ito nagsimula?

Heroes: Babaeng nakikipag-online meeting
Karapatang-ari: Pexels

Nagsimula ito sa 15 taong inanyayahang makipag-usap kay Sam Neves, ang may-akda ng laro, noong Enero 31, 2021. Ang grupong ito ay tinawag na Magic 15.

Ngunit himala! Noong araw ng pagpupulong sa Zoom, may humigit-kumulang 800 kalahok mula sa iba’t ibang bansa.

Sila ay binigyan ng mga instruksyon sa pagpapakilala ng laro sa kanilang mga sosyal midya at mga kaibigan.

Pagkatapos ay inanyayahan naman ang kanilang mga kaibigang sumali sa sumunod na lingguhang pagpupulong upang marinig ang parehong mga instruksyon at magsagawa ng parehong gawain.

Sa pagpapaulit-ulit ng proseso, ang bilang ng mga embahador ay umabot sa libu-libo at patuloy pang dumarami.

Anong gawain iyon at paano isinagawa?

Anu-ano ang mga layunin nito?

1) Ipalaganap ang laro sa sosyal midya

Heroes: Sosyal midya sa selpon
Karapatang-ari: Pexels

Ang mga kalahok ng birtwal na lingguhang pagpupulong ay inaasahang maging mga manlalaro ng Heroes. Siyempre, paano nila ipapakalat ang laro kung hindi nila ito nilalaro?

Kaya ang unang hakbang ay maglathala sa sosyal midya ng isang testimonya tungkol sa laro o anumang kaugnay na bidyo, poster, at iba pang mga materyales pampromosyon.

Ito ay maaaring status update, tweet, istorya, reel, o anumang naisin. Ang mahalaga ay maglathala sila ng isang bagay tungkol sa laro para magbigay-kamalayan sa lipunan.

Sa paglalathala ng mga ito, kailangang isama ang hashtags ng Heroes at links sa websayt at sosyal midya nito.

2) Mag-imbita ng mga kaibigan

Heroes: Mga babaeng naglalaro ng Heroes sa selpon

Sa pagdami ng mga nakakakita ng kanilang inilathala, maaari ring dumami ang mga magtatanong tungkol sa laro. Kung hindi naman, mga embahador na mismo ang maghahanap ng mga taong interesadong sumali sa programa.

Aanyayahan sila sa isang pulong sa Zoom upang ilahad kung ano ang Heroes Ambassadors Program at ang mga layunin at mithiin nito.

Ang mga bagong embahador na ito ay inaasahan ding gawin ang parehong proseso ng promosyon at imbitasyon.

Sa pagsisikap na ito, mabilis na lalaki ang kanilang bilang.

3) Maglarong magkakasama

Heroes: Mga lalaking naglalaro ng Heroes sa selpon

Ang Heroes Ambassadors Program ay hindi lamang puro trabaho. May mga katuwaan din dito.

May online game sessions paminsan-minsan para makipaglaro sa ibang mga embahador.

Hindi lamang ito nagsisilbing katuwaan at libangan kundi pagkakataon ding hamunin at paghusayin ang kanilang mga sarili.

Bilang mga embahador, kailangan nilang panatilihin ang kasanayan sa paglalaro at palalimin ang kaalaman sa Bibliya sa pamamagitan ng madalas na paggawa nito.

Sa ganitong bagay, sila ay nagiging mas epektibong mga embahador.

Anu-anong mithiin ng laro ang isinusulong ng Ambassadors Program na ito?

1) Ang ipagpanumbalik ang mga tao sa Bibliya

Heroes: Nananalangin kasama ng Bibliya
Karapatang-ari: Canva

Binigyang-diin ni Bruno ang pangunahing layunin ng Heroes—ipagpanumbalik ang mga tao sa Bibliya, lalo na sa kasaysayan ng mga karakter nito.

Isang bagay na nakapagbibigay-inspirasyon sa kanya ang katotohanang napapanahon ang mga kwentong ito sa Bibliya.

Ipinakikita ng mga itong ang mga biblikal na karakter ay mga tao rin tulad natin. Bilang may mga kapintasan at kahinaan din, nakagawa sila ng mga kasalanang nakapagpabigo sa Diyos.

Ngunit sa kabila nito, hinikayat sila ng Diyos na manumbalik sa Kanya at kinasangkapan sila sa Kanyang misyon para sa lahat.

Halimbawa, sina Pedro at Juan, dalawa sa mga alagad ni Hesus, ay dating mapagmalaki, mayabang, at mapanduda. Ngunit ang Kanyang mapagmahal na mga salita at perpektong halimbawa ay nagpabago sa kanila tungo sa mapagpakumbaba at tapat na mga apostol, at aktibo at masigasig na mga ebanghelista.

Ang kanilang kwento ay nagbibigay-inspirasyon sa ating mahalin at sundin ang Diyos habang sinisikap na maging katulad Niya araw-araw.

2) Ang himukin ang mga kabataang lumipat sa mga larong biblikal mula sa mga makamundong laro

Heroes: Amang pinapayuhan ang anak tungkol sa paglalaro ng mobile games
Karapatang-ari: Canva

Ang mga bata ngayon ay adik sa mga makamundong laro. Nakalulungkot na ang karamihan sa mga ito ay marahas at negatibong nakaaapekto sa kanilang kalusugan at pag-uugali.

Ito ang ilan sa mga pinakatanyag at pinakamadalas laruin ngayon:

 • Minecraft
 • Grand Theft Auto
 • Red Dead Redemption
 • Call of Duty
 • Super Mario
 • Pokémon
 • Nintendos
 • Kinect Adventures
 • Duck Hunt
 • The Witcher

Dahil dito, bilang ina, hinahamon ni Roenna ang mga magulang na hikayatin ang kanilang mga anak na maglaro ng mga biblikal na laro.

Tulad ng kanilang paboritong video games, ang larong biblikal ay nagbibigay rin ng libangan at kasiyahan. Ngunit ang kaibahan nito ay nagtatampok ito ng mga tunay na taong ang mga buhay ay nagtuturo ng mga liksyon sa buhay. At ito ay naglalapit sa kanila sa pinakadakilang Bayani ng lahat, si Hesus.

Paano Mapabilang sa Heroes Ambasadors Program?

Anong malikhaing programa ang kailangang ibahagi?

Heroes: Babaeng nakatingin sa kanyang content board
Karapatang-ari: Canva

Ang Heroes Ambassadors Program ay hindi namimili ng mga programang ibabahagi. Ayon kay Bruno, anumang bagay na nais ibahagi ng embahador ay tinatanggap.

Para rito, makikipanayam kami sa iyo upang malaman ang iyong programa. Pagkatapos ay aalamin namin kung saan, kailan, at paano ito mabisang ilulunsad. Ang layunin ay lumikha ng ugnayang hihikayat sa mga taong pag-usapan ang Heroes.

Halimbawa, maaari kang maglathala ng isang promosyonal na bidyo.

Hindi ito kailangang napakahaba at napakatagal iupload. Sapat na ang 14–35 segundong bidyo basta’t makahahakot ito ng mga manonood.

Kung hindi naman bidyo, maaari kang magbahagi ng alinmang imahe mula sa mga materyales panlathala ng Heroes. Sa Dropbox album na ito, makikita mo ang aming logo, mga poster, istorya, bakgrawnd na image, iskrin ng laro, at iba pa.

Maaari ka ring gumawa ng mga panayam habang nakikipaglaro sa iyong mga kaibigan.

Ano pa ang naiisip mo?

Sumali na sa aming komunidad!

Heroes: Community
Karapatang-ari: Pexels

Ayon kay Roenna, ang Heroes Ambassadors Program ay bukas para sa lahat ng handang maglaan ng kanilang oras. Walang kinakailangang lebel ng edukasyon o propesyon.

Maaari kang sumali sa programa sa alinman sa 2 paraang ito:

Sa iyong pagpasok, ituturo sa iyo ng mga administrador ang layunin ng grupo at mga gawaing kailangang isagawa tulad ng natalakay kanina.

Bukod diyan, ang grupong ito ay nagbabahagi rin ng mahahalagang updeyt at impormasyon tungkol sa laro.

Handa ka na bang sumali?

Nais Mo Bang Magbahagi ng Opinyon?

Nasiyahan ka ba sa artikulong ito?

Nais mo bang sumali sa Heroes Ambassadors Program?

Ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba.

 1. Merriam-Webster Dictionary []
IPAALAM SA IBA ANG ARTIKULONG ITO
ALAMIN ANG PINAKABAGONG BALITA
Search

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *