“Hakuna wenye hekima, wachawi, waganga wala wanajimu wanaoweza kukujulisha fumbo hilo lako. Lakini, yuko Mungu mbinguni ambaye hufumbua mafumbo, naye amekujulisha, ee mfalme Nebukadneza, mambo yatakayotukia siku zijazo.
Danieli 2:27-28
Story of Daniel, the Wise Seer
Kazi
Gavana, Mwonaji
Story of Daniel, the Wise Seer
Wakati
Manabii na wafalme
Story of Daniel, the Wise Seer
Kiwango
Kiwango 49
Mbinu
Tafiti zaidi kwa kusoma kitabu cha Danieli
Story of Daniel, the Wise Seer
Kazi
Gavana, Mwonaji
Story of Daniel, the Wise Seer
Wakati
Manabii na wafalme
Story of Daniel, the Wise Seer
Kiwango
Kiwango 49
Mbinu
Tafiti zaidi kwa kusoma kitabu cha Danieli
Hadithi
SEHEMU YA 1 YA 2

MJUMBE MWAMINIFU

Mara tu baada ya kuwasili Babeli akiwa mateka aliyechukuliwa kutoka Yerusalemu, Danieli na marafiki zake watatu walijikuta wakifundishwa kwa utumishi katika kasri la Mfalme Nebukadreza.

Daniel aliomba yeye na marafiki zake wasamehewe kula chakula kichafu cha ikulu, badala yake waombe chakula cha kawaida cha mboga na maji kwa kipindi cha majaribio cha siku kumi.

Daniel na marafiki zake walisimama kichwa na mabega juu ya wafunzo wengine baada ya siku kumi na waliruhusiwa kuendelea na chakula chao wazi. Mwishoni mwa maagizo ya miaka mitatu, Mfalme Nebukadreza aligundua Daniel na marafiki zake watatu walikuwa na ujuzi mara kumi zaidi ya wenzao.

Muda mfupi baadaye Mfalme Nebukadreza aliota ndoto mbaya ambayo ilimsumbua sana. Wanaume wake wenye busara walimkasirisha kwa sababu hawakuweza kumweleza ndoto aliyokuwa amesahau na Mfalme aliamuru wauawe.

Danieli alikwenda kwa mfalme na kumwambia Mungu anaweza kufunua ndoto yake. Mungu alimfunulia Danieli ile ndoto na tafsiri yake. Alisema Nebukadreza aliota sanamu kubwa. Sehemu tofauti za sanamu hiyo zilifananisha falme za baadaye ambazo zingetawala katika vipindi tofauti vya historia ya dunia.

Danieli alimvutia sana mtawala wa Babeli ambaye alimpandisha cheo kuwa gavana wa mkoa wote wa Babeli.

Utumishi wa umma wa Danieli huko Babeli ulijumuisha enzi za watawala waliofuatia pamoja na mjukuu wa Mfalme Nebukadreza, Belshaza ambaye alifanya karamu ya kifahari wakati ambapo mkono wa kushangaza ulionekana na kidole kiliandika kwenye ukuta wa ikulu.

Danieli alitafsiri maneno ya Kiebrania ukutani: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Alisema Mene alimaanisha Mungu alikuwa amehesabu siku za ufalme wa Belshaza na alikuwa akiimaliza. Tekel ilimaanisha mfalme hakuwa amejithibitisha kuwa mtawala anayestahili au mnyenyekevu. Mwishowe Peres (aina ya umoja wa Parsin) ilimaanisha Babeli itaanguka na kugawanywa kati ya Wamedi na Waajemi.

Muda mfupi baada ya Danieli kutoa ujumbe huu, Dario Mmedi alivamia Babeli na Belshaza aliuawa usiku huo huo.

SEHEMU YA 2 YA 2

PANGO LA SIMBA

Danieli aliendelea kupata kibali cha kifalme chini ya utawala wa Mfalme Dario na kwa sababu ya hii, maafisa wenye wivu walimshawishi Dario atunge sheria inayosema kwamba hakuna mtu anayeweza kuomba kwa mtu yeyote isipokuwa mfalme mwenyewe. Yeyote ambaye hakutii sheria atatupwa ndani ya shimo la simba.

Lakini Daniel aliendelea kuwa mwaminifu kwa imani yake na aliendelea na tabia yake ya maombi na kwa hiyo akatupwa ndani ya shimo la simba. Baada ya kukosa usingizi usiku, mfalme alikimbilia kwenye shimo, akiwa na hamu ya kuona ikiwa Danieli ameokoka.

Kwa muujiza, Danieli alikuwa ameokolewa na Mfalme Dario alifurahi sana. Aliamuru washtaki wa Danieli watupwe ndani ya shimo la simba, ambapo waliliwa mara moja. Kisha mfalme akatoa agizo kwa kila taifa katika ulimwengu unaojulikana, akitangaza kwamba Mungu wa Danieli anapaswa kuheshimiwa.

Pata maelezo zaidi juu ya Danieli kwa kusoma kitabu cha Danieli katika Bibilia.