Naye akajibu, “Nilikusikia katika bustani nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi, hivyo nikajificha.”
Mwanzo 3:10
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Kazi
Wakulima , Waanzilishi
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Wakati
Manabii na wafalme
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Kiwango
Kiwango 1
Mbinu
Tafiti zaidi kwa kusoma kitabu cha Mwanzo 1-5
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Kazi
Wakulima , Waanzilishi
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Wakati
Manabii na wafalme
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Kiwango
Kiwango 1
Mbinu
Tafiti zaidi kwa kusoma kitabu cha Mwanzo 1-5
Hadithi
SEHEMU YA 1 of 3

BINADAMU WA KWANZA

Mungu alimuumba Adam kutoka kwenye mchanga siku ya sita ya uumbaji. Alipompulizia Adamu uzima, mtu wa kwanza, Mungu aliuita uumbaji wake "mzuri sana."

Adamu aliumbwa "kwa mfano wa Mungu". Hiyo kumaanisha, alionyesha utukufu wa Mungu, akili na uzuri. Mungu angeweza kusema kuwa "haikuwa vizuri kwa mwanadamu kuwa peke yake." Hapo ndipo Mungu alipomlaza Adamu usingizi mzito. Alichukua moja ya mbavu za Adamu na kumuumba mwanamke wa kwanza, rafiki na msaidizi wake.

Baada ya Mungu kuwaumba Adamu na Hawa, siku zake sita za uumbaji zilikamilishika na kisha akapumzika siku ya saba na kuiita Sabato.

SEHEMU YA 2 of 3

KUANGUKA

Kulikuwa na kanuni moja kuu Adamu na Hawa walitarajiwa kushika. Matunda ya Mti wa Ujuzi wa mema na mabaya yalikuwa mbali na mipaka. Matokeo ya kula tunda yalikuwa mabaya: wangekufa.

Siku moja Hawa alikutana na mti uliokatazwa na nyoka mzuri. Nyoka alimsihi achukue kidogo matunda. "Hautakufa," nyoka alitangaza. Ilidai Mungu alitaka tu kuwakataza kula tunda kwa sababu alijua kwamba ikiwa watakula, itawafanya wampende Mungu mwenyewe. Ingewapa ujuzi wa mema na mabaya. Kisha Hawa alikula tunda lililokatazwa, akampata Adamu na kumshawishi pia kuumwa.

Siku moja Hawa alikutana na mti uliokatazwa na nyoka mzuri. Nyoka alimsihi achukue kidogo matunda. "Hautakufa," nyoka alitangaza. Ilidai Mungu alitaka tu kuwakataza kula tunda kwa sababu alijua kwamba ikiwa watakula, itawafanya wampende Mungu mwenyewe. Ingewapa ujuzi wa mema na mabaya. Kisha Hawa alikula tunda lililokatazwa, akampata Adamu na kumshawishi pia kuumwa.

Baadaye, Mungu alikuja kuwatafuta wenzi hao na, kwa mara ya kwanza milele, walificha kwake. Alipowapata mwishowe, waliona haya kwa sababu walikuwa uchi.

Mungu alimwuliza Adamu ni vipi alijua wako uchi na akamshinikiza juu ya ikiwa walikuwa wamekula kutoka kwa mti uliokatazwa. Adamu alimlaumu Hawa kwa kumshawishi kula tunda na Hawa alipitisha lawama kwa nyoka aliyemjaribu.

Mungu alimtengenezea Adamu na Hawa nguo kutoka kwa ngozi za wanyama na kuwafukuza kutoka Bustani ya Edeni kwa dhambi zao.

SEHEMU YA 3 of 3

KAINI NA HABILI

Haikuwa maumivu na huzuni yote, hata hivyo, kwa sababu pamoja walikuja watoto wa kwanza ulimwenguni. Kaini alizaliwa kwanza halafu Habili alifuata. Habili alichunga mifugo wakati Kaini alikuwa mkulima.

Walikuwa na njaa ya idhini ya Mungu, lakini tofauti zao za tabia zilionyeshwa wazi kwa njia ya dhabihu walizomtolea. Kaini alitoa kafara ya mboga, lakini Mungu aliikataa. Abel, alitoa sehemu bora kutoka kwa mzaliwa wa kwanza wa kundi lake. Mungu alikubali dhabihu yake, akamkasirisha Kaini ambaye alimshambulia na kumuua kaka yake kwa hasira ya wivu. Kifo, matokeo ya dhambi, hakijawahi kuwa wazi sana.

Mungu, kwa rehema yake, alikuwa mzuri na akawapa wazazi wa kwanza walioharibiwa mtoto wa tatu, Seth. Alikuwa mtiifu kwa Mungu na aliwafanya wazazi wake wajivunie.

Rekodi ya Biblia inaonyesha kwamba watu walianza kumgeukia Mungu baada ya Sethi kuzaliwa. Kwa jinsi maisha yalikuwa magumu na kifo sasa kilikuwa ukweli, kumgeukia Mungu kulituliza faraja. ya uzima wa milele ambao Adamu na Hawa walikuwa wamejitoa.

Pata maelezo zaidi juu ya Adamu na Hawa kwa kusoma Mwanzo 1-5 katika Biblia.