Heroes: Tulong

TULONG

Magandang araw!

May mga suhestiyon o problema ka bang nais ibahagi sa amin ukol sa website o app ng Heroes? Kung mayroon, malugod naming tatanggapin ang mga ito upang mapabuti pa ang aming serbisyo.

Bukod dito, kung ikaw ay interesado ring mapabilang sa aming production team, handa kaming sumagot sa iyong mga katanungan at magbigay ng kaukulang impormasyon. Sumangguni lamang sa amin. Salamat!

Kontakin Kami
Heroes: Arrow Up