Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul.
Ioan 20:18
MARIA MAGDALENA INVADATORUL MORMÂNTULUI
Ocupație
Urmaș al lui Isus
MARIA MAGDALENA INVADATORUL MORMÂNTULUI
Epocă
Hristos Lumina Lumii
MARIA MAGDALENA INVADATORUL MORMÂNTULUI
Nivel
Nivel 70
STRATEGIE
Citește Matei 27:56, 61; 28:1; Marcu 15:40, 47; 16: 1-19; Luca 8:2; 24:10; Ioan 19:25; 20:1-18.
MARIA MAGDALENA INVADATORUL MORMÂNTULUI
Ocupație
Urmaș al lui Isus
MARIA MAGDALENA INVADATORUL MORMÂNTULUI
Epocă
Hristos Lumina Lumii
MARIA MAGDALENA INVADATORUL MORMÂNTULUI
Nivel
Nivel 70
STRATEGIE
Citește Matei 27:56, 61; 28:1; Marcu 15:40, 47; 16: 1-19; Luca 8:2; 24:10; Ioan 19:25; 20:1-18.
Poveste
Partea 1 Din 3

PRIETEN LOIAL

Maria Magdalena a fost posedată de demoni și bântuită de un trecut urât atunci când l-a întâlnit pentru prima dată pe Isus. Oamenii o priveau de sus. Dar nimic din toate acestea nu L-a împiedicat pe Isus să-i arate iubire. El a iertat-o și i-a dat un nou viitor.

Maria era sora lui Marta și a lui Lazăr. Ei locuiau în Betania. În timpul primei vizite a lui Isus în casa lor, Marta s-a plâns lui Isus că Maria nu o ajuta la pregătirea mesei. Maria stătuse la picioarele lui Isus, ascultând cu mare interes tot ce avea El de spus.

Maria era sora lui Marta și a lui Lazăr. Ei locuiau în Betania. În timpul primei vizite a lui Isus în casa lor, Marta s-a plâns lui Isus că Maria nu o ajuta la pregătirea mesei. Maria stătuse la picioarele lui Isus, ascultând cu mare interes tot ce avea El de spus.

Cu altă ocazie, Lazăr s-a îmbolnăvit și a murit. Isus nu a revenit la Betania decât după ce Lazăr a murit și fusese îngropat de patru zile. Când a sosit, Marta și mai târziu Maria s-au apropiat de Isus în lacrimi. Ele credeau că dacă Isus ar fi fost mai devreme acolo, Lazăr nu ar fi murit. Isus a fost mișcat de durerea lor și supărat pe moarte și pe toată nenorocirea pe care o provoacă. Isus plângea.

Apoi s-a dus la mormântul lui Lazăr și a cerut ca piatra să fie îndepărtată. Isus l-a chemat apoi pe Lazăr să iasă afară. Lazăr a ieșit viu și încă în hainele sale din mormânt!

PARTEA 2 DIN 3

O INIMĂ RECUNOSCĂTOARE

În timpul ultimei vizite a lui Isus la Betania, Simon Leprosul, unchiul Mariei, care era fariseu, a organizat un mare ospăț pentru Isus, care îl vindecase de lepră.

Maria, îl auzise pe Isus vorbind despre moartea Sa iminentă. Acest lucru o durea. Folosind o sumă mare de bani, Maria a cumpărat o cutie de alabastru cu „ulei de nard, foarte scump”, cu care să-L ungă pe Isus.

Maria a fost copleșită de emoție când a turnat parfumul foarte scump pe capul și picioarele lui Isus, în timp ce îngenunchea și plângea la picioarele Lui.

Isus a apreciat actul de dragoste proclamând că „oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei” (Matei 26:13).

PARTEA 3 DIN 3

ÎNVIAT

În duminica următoare răstignirii Sale, Maria a fost prima care a ajuns la mormântul în care fusese îngropat Isus. A văzut că piatra fusese rostogolită și s-a dus să le spună ucenicilor.

Apoi s-a întors la mormânt și a plâns pentru că nu știa unde este trupul lui Isus. Isus S-a apropiat de ea, dar ea a crezut că este grădinarul.

Tot ce a trebuit să facă Isus a fost să-i spună numele. Chiar dacă ochii ei nu au putut să-L vadă printre lacrimi, urechile ei I-au recunoscut vocea. El i-a spus să meargă și să le spună celorlalți ce s-a întâmplat și Maria nu a încetat niciodată să povestească despre Isus.

Află mai multe despre eroul Maria Magdalena citind următoarele pasaje: Matei 27:56, 61; 28:1; Marcu 15:40, 47; 16:1-19; Luca 8:2; 24:10; Ioan 19:25; 20:1-18.